Artvinli Sanayici ve İş İnsanları Serbest Meslek Mensupları Derneği
Arsiyad

Vizyonumuz;
Türkiye ekonomisinin sosyal ve kültürel dinamiklerinin nitelikli geliştirilmesi için, demokrasi anlayışı ile çalışarak, ülkemizin kendi alanında en saygın sivil kitle kuruluşu olmak,
Misyonumuz;
Üyelerimizi nitelikli geniş çevre ile buluşturmak, onların bilgi ve tecrübesinin gelişmesine katkıda bulunmak, ülkemizin ekonomik, kültürel ve toplumsal gelişimine değer katmak için çalışmak.

Değerlerimiz;
Arsiyadın 5 temel değeri yönetim kurulu ve çalışanları tarafından içselleştirilip uygulanmak için belirlenmiştir. Karar ve davranışlarımızda bağlayıcı ve yönlendiricidir.
•    Bağımsızlık;
Arsiyad gücünü üyelerinden alır, her türlü siyasi yapıya, kişi ve gruba eşit yakınlıkta bulunur. Hiçbir şekilde din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmez, kararlarını objektif kriterlere göre alır. Demokratik ilkelerle çalışmalarını yürütür.
•    Katılımcılık;
Arsiyad Bütün üyelerinin farklılıklarını değer kabul eder, her üyenin fikirlerini özgür şekilde ifade etmesine imkan tanır ve faydaya dönüştürür. Kararlarını demokratik ilkeler doğrultusunda oy çokluğu veya oybirliği şeklinde alır. Yapıcı eleştiri ve ortak akıl paydasında buluşturarak çalışmalarını yürütür.
•    Sorumluluk;
Arsiyad sevgi ve hoşgörü kültürünü benimsemiş, insan hayatına ve doğanın bozulmadan geleceğe aktarılmasına duyarlı, ülke ve ekonomisinin gelişmesine odaklı, topluma karşı sorumluluğu görev kabul eden bir anlayışla çalışır.
•    Dürüstlük;
Arsiyad üyeleri işlerini doğru, dürüst ve iyi yapmayı  amaç edinir.  Üyelerimiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımızla ilişkilerde şeffaflık, dürüstlük ve karşılıklı güven ilkeleriyle çalışmalarını yürütür.
•    Dayanışma;
Arsiyad üyeleri kendi işlerinde örnek davranışlar içinde bulunup bilgi ve tecrübe paylaşımında her zaman istekli davranır. İşini doğru ve iyi yapan üyeleriyle dayanışma içinde bulunur. Üyelerine ve topluma değer yaratma sorumluluğuyla çalışır. Ülke ekonomisine değer katmada ilkeli güç birliktelikleri yaparak topluma örnek olur.